Bodymap – en krops test

image_pdfimage_print

En bodymap er en muskeltest af 125 muskler på hver side af kroppen, som tegnes ind på en Bodymap. Det der testes er muskelresponsen og viser hvilke muskler, der bruges meget aktivt, hvilke der skubber væk og hvilke der er delvist opgivet og bruges som guide for terapeuten til aktivere de forskellige muskler på forskellig måde.

Testen er bygget op omkring en forståelse af koblingen mellem barnets motoriske, neurologiske og psykologiske udvikling. Musklerne bliver aktive mens barnet vokser og lærer forskellige færdigheder. I f.eks. i den tidligste tilknytningsfase knytter barnet bl.a. via sansning af brystbenet og løfter hovedet (en muskel for forsiden af halsen) for at se og følge kontakten med øjnene. Hvis forældrene er fraværende kan det give problemer med at fornemme tilknytningen til sig selv og til andre.

Fortolkningen af muskeltesten er som udgangspunkt for at tilrettelægge et Bodynamic Analytisk psykoterapiforløb (Testlæsning, prognose og behandlingsplan)

Arbejdet med testlæsning, prognose og behandlingsplan bygger på:

1) et interview med klienten,
2) en udført kropstest og
3) terapeutens indtryk af klienten og kontakten med denne under interview og testning.

Fortolkningen af Bodymap består af en systematisk evaluering af klientens personlighed og Jeg-funktioner, en prognose baseret på disse og en formuleret behandlingsplan. Fortolkningen er også baseret på en systematisk analyse af klientens mønstre af muskelsvarene baseret på Bodynamic Analytiske teori og suppleret med terapeutens erfaring og intuition vedrørende testen, klienten og kontakten med klienten.

Resultatet af en testlæsning er en beskrivelse af klienten med hans vanskeligheder og ressourcer, således som han fremtræder nu, og en beskrivelse af årsagerne til disse, – så detaljeret, som det kan lade sig gøre ud fra interview, test og oplevelse af kontakt med klienten.

Svarene vil være en blanding af hyper-responsive (overspændte, undertrykte og skubbende), balancerede lyse svar og hypo-responsive (underspændte, opgivne og tilbagetrukne). Det har betydning for måden vi reagerer i forskellige sammenhænge og grundlæggende færdigheder.