Traume Terapi i gruppe på Fyn

I landskabet omkring traumer møder vi de mest kraftfulde
tilstande, vi som mennesker har i vores repertoire.

Traume Terapi i gruppe 3 x 2 dage i 2023 – hent brochure
d. 11-12/3 + 13-14/5 + 12-13/8

Med Bodynamic Analytikere Lene Wisbom + Elin Friis  

Arbejde med de traumemønstre der begrænser dig i hverdagen  med gruppen som støtte.

1: Finde ressourcerne i chokmestringen og værdien i overlevelsesreaktionerne som de er.

Inde i chokmestringen, dvs. den måde vi overlevede på, ligger der en eller flere højdepunktsoplevelser gemt, der har en stærk effekt ind i vejen til at finde ressourcerne.

2: Ændring af traumemønstre, der har indvirkning på hverdagen (PTSD)

En væsentlig viden er at lære vide sin vej over overlevelsesreaktioner, når man vil arbejde med sine traumer og differentiere mellem følgende reaktioner: ”stivne refleks, orienteringsrefleks, flugtrefleks, kamprefleks, beskyttelsesrefleks, kalde- gråd, brækrefleks, frys/lammelse, separations- skrig, kollaps, disorganiseret opløsning, disorganiseret udad-reaktion”

3: Genoprette forbindelsen til livet inde i dig og samværet med dem omkring dig.

Vi har færdigheder og tilgængelige netværk der er afgørende for om vores traumemønstre bliver forløsende eller forbliver låst.

Gennem færdighedstræning i personligheden – kropsligt, følelsesmæssigt og kognitivt – øges vores evne til at kunne mestre mønstrene og lære at række ud og tage imod støtte, genoprette fornemmelsen af et sikkert nok sted og sikre personer.

Sted: Svendborg – nærmere adresse følger

Tilmelding er bindende for alle 3 gange

Pris: pr. dag 875 Kr., pr. gang 1.750 – alle 3 gange 5.250 Kr.

Betaling: Samlet betaling inden d. 1/2-23 – 4.700 Kr.
                 Betaling pr. mdr. 875 Kr., betaling pr. gang 1.750 Kr.

Tilmelding: lewisbom@mail.dk  Betaling til:  Sparekassen Danmark, DK: Reg.nr: 9070 Kontonr: 2022058552

Elin Friis: Uddannet som Psykoanalytiker, Bodynamic analyse og på Kunstakademiet. Været terapeut og supervisor i over 30 år, har speciale i chok traume, familieopstillinger og Continium bevægelse.

Lene Wisbom: Oprindeligt uddannet Psykomotoriker, Bodynamic Analytiker, er international lærer i Bodynamic. Været terapeut og supervisor i over 25 år og har speciale i chok traume, SCT og Neurofeedback.